our panelists

Writing Komiks in the Time of Pandemic with Russell Molina

RUSSELL MOLINA is a children’s book author and comics creator with over 20 books to his name. Some of his notable works include: MadyikSilyaniTitoy, SandosenangKuya, Tuwing Sabado, 12:01, and Sixty-Six, which now has an English edition recently published by Epigram Books as Mr. Tino for the international market.

Russell Molina is an award-winning children’s book author and comics creator with over 20 books to his name.

Sixty Six

The story of Celestino Cabal. His birthday has just passed. He received a gift that he now gets to open, bit by bit. As the old saying goes, “Better late than never.”

Kuwentoni Celestino Cabal. Kabebertdeyniya lang. Mayroonsiyangnatanggapna regalo nangayo’yunti-untiniyangbinubuksan. Ikanga ng matatanda, “Huli man daw at magaling, maihahabol din.”

Sixty Six Book 2

Hindi pa nagtatapos ang kuwentoni Celestino Cabal. May bagyosiyangnilalapitan at dala ng daluyongnito ang mgamukha ng nakaraan. Ang bawatbagaysabuhay, regalo man o hindi, ay may katumbasnahalaga.

National Book Store